Selecteer een pagina

Door: Hélène

Wat als de opdrachtgever en financier van jouw project of organisatie van je vraagt om storytelling te gebruiken in de aanvraag, de rapportages of de verantwoording? Simpel, dan zorg je dat je storytelling gebruikt! Maar hoe pak je dat op een echt effectieve manier aan? In 2017 hebben verschillende organisaties aangeklopt bij InsideStory met een dergelijke vraag. Steeds vaker stellen opdrachtgevers letterlijk die eis. En terecht! Maar dat laatste is mijn ietwat vooringenomen mening… Voor al deze hulpvragers geldt dat zij zelf ook al redelijk overtuigd zijn van de kracht van verhalen en dat storytelling ze zou kunnen helpen. Waar ze naar op zoek zijn is het hóe. In dit blog deel ik graag wat van mijn ervaringen met vooral culturele en maatschappelijk gedreven organisaties die dit soort vragen steeds vaker krijgen wanneer zijn hun subsidie- of fondsenverstrekkers moeten overtuigen van de nut en noodzaak van hun werk. Aan het eind van het blog vind je een korte, krachtige checklist met vragen die je jezelf in ieder geval moet stellen als je in zo’n context een effectieve aanpak met storytelling wil neerzetten. 

Allereerst: Waarom die roep om verhalen?

Omdat verhalen super krachtige instrumenten zijn om een ander naast rationeel, ook emotioneel te overtuigen. Verhalen zijn makkelijk te onthouden, ze roepen emotie op en ze geven betekenis. Daardoor geven ze inzicht in menselijk handelen, drijfveren en leermomenten. Ze zijn daarom een onmisbare aanvulling op alles wat ook nodig is om overtuigend te zijn: Feiten, cijfers en andere rationele argumentatie. Verhalen voegen emotionele overtuigingskracht toe. En dat is wat niet alleen jij nodig hebt. Het helpt ook de persoon die jouw werk moet beoordelen of die een keuze moet maken tussen jouw project of dat van een ander.

Een voorbeeld

Eind 2016 benaderde een ideële stichting en sociaal ondernemer uit Utrecht InsideStory. Zij zochten hulp bij het trainen van studenten die via hun programma stage liepen bij maatschappelijke organisaties. De opdracht van de gemeente: Laat deze studenten verhalen verzamelen van cliënten die deelnemen aan activiteiten van organisaties die sociale activeringsmogelijkheden aanbieden. De gemeente subsidieert deze organisaties en wil graag weten hoe het aanbod verbeterd kan worden voor de deelnemers.

Verhalen aan het werk > Om van menselijke ervaringen te leren, om de dialoog over verbeteringen voeden, om te rapporteren over de voortgang van het project én om verantwoording af te leggen achteraf.

Uiteindelijke vorm > In een bundel ervaringsverhalen, schriftelijk in voortgangsrapportages, mondeling tijdens projectpresentaties en zelfs in theatrale vorm bij de afsluiting van het project.

Nóg een voorbeeld

Eind 2017 vond een soortgelijke stichting uit Rotterdam InsideStory met de vraag om een training (schriftelijke) storytelling te verzorgen voor hun medewerkers. Zij hebben allemaal de rol van sociaal makelaar of projectleider rond maatschappelijke projecten in de stad. Hun verhalen en die van vrijwilligers en deelnemers geven de gemeente als opdrachtgever inzicht in de effecten en de directe impact van het werk op de levens van mensen. De daadwerkelijke training moet nog plaatsvinden op het moment van schrijven, maar ook in dit geval vertelde mijn contactpersoon me dat hun opdrachtgever tegenwoordig expliciet om storytelling vraagt.

Verhalen aan het werk > Om te beargumenteren en te overtuigen bij nieuwe projectaanvragen, om effecten en effectiviteit onderweg te onderzoeken en om de financiële verantwoording te kunnen verrijken met echte inkijkjes in mensenlevens die geraakt worden.

Uiteindelijke vorm > Projectplannen, onderzoek- en voortgangsrapportages, (financiële) verantwoordingsdocumenten en misschien, op termijn, ook in de communicatiemiddelen van de stichting.

Nog één voorbeeld

Eind 2017 vroeg een Nederlandse organisatie die internationale samenwerking stimuleert in kunst, cultuur en erfgoed om een masterclass storytelling in fondsenwerving te verzorgen. Samen met partners organiseren zij grensoverschrijdende culturele programma’s en voeren zij subsidieprogramma’s uit van de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. Het publiek in deze door hun aangeboden masterclass: Culturele en diplomatieke professionals die internationaal opereren of dat graag willen.

Verhalen aan het werk > Om (potentiële) financiers te raken en te bewegen projecten te steunen, om kijkers, bezoekers of deelnemers naar een project te trekken, om achteraf effecten en meerwaarde zichtbaar te maken.

Uiteindelijke vorm > Projectplannen en -presentaties, in subsidie- en financieringsaanvragen bij (publieke) partners, in gesprekken en pitches met (private) financiers, in (financiële) verantwoordingsdocumenten  en -gesprekken en alle andere vormen die creatieve, culturele hoogvliegers kunnen bedenken.

Welke vragen moet je jezelf vooraf stellen?

  • Weet ik goed genoeg wat een verhaal eigenlijk is en hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn verhalen maximaal effect hebben?
  • Heb ik het doel waarvoor ik verhalen wil inzetten scherp? Welk effect wil ik bereiken?
  • Wat is de reden dat mijn opdrachtgever/financier vraagt om storytelling? Wat is haar of zijn behoefte en doel en hoe kan ik daarop inspelen?
  • Welke vraagstukken, thema’s of onderwerpen zijn de kapstok voor de zoektocht naar verhalen?
  • Hoe herken, vang en vertel/vorm ik relevante verhalen?
  • Waar, wanneer en in welke vorm zullen verhalen waarschijnlijk gedeeld worden?
  • Welke vaardigheden moet ik zelf hiervoor nog ontwikkelen?
  • Welke vaardigheden hebben mijn team, vrijwilligers, projectmedewerkers etc. nodig om effectief bij de kunnen dragen?

Twee bonusvragen:

  • Aan welk groter (maatschappelijk) verhaal draagt jouw werk bij? Als je in staat bent om in de kleine, menselijke verhalen die je inzet ook altijd weer de verbinding te maken met een hoger doel of een overkoepelende uitdaging, geef je extra urgentie en kracht aan jouw boodschap.
  • Wat kan je nog meer met de verhalen die je hebt gevonden? Als je af en toe met frisse blik naar de verhalen kijkt, zal je zien dat je waarschijnlijk ook pareltjes ertussen hebt zitten om te gebruiken op je website, tijdens een nieuwjaarspeech of als motivatieboodschap in het vaste maandagochtendoverleg.

En als je eens hulp wil om bovenstaande vragen en de aanpak voor jouw project, organisatie of doel scherp te krijgen, dan bel je InsideStory. 

Zodat jij kan laten zien waarom dat geld, die hulp of dat commitment aan jouw doel écht goed besteed is!

 

Twee uur intensief sparren,

zodat jij daarna zelf verder kan?

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This