Selecteer een pagina

Wat is storytelling?

Storytelling betekent letterlijk ‘het vertellen van een verhaal’. Het gaat dus niet om het uitwisselen van meningen, argumenten of feiten. Als je een verhaal vertelt, beschrijf je het handelen van mensen. Gebeurtenissen die elkaar opvolgen, met een begin, een midden en een einde, waarin je mensen van vlees en bloed ‘dingen ziet doen’. In een zakelijke context kan je storytelling bewust inzetten als de werking van verhalen past bij een specifiek effect of doel dat je wil bereiken. Vaak gaat het daarbij om situaties waarin je vermoedt dat er iets tussen mensen moet gebeuren om samen verder te komen in wat anders een technische discussie wordt of blijft.

“Zolang de mens bestaat zijn er al verhalen verteld, zijn er gebeurtenissen uitgebeeld, gezongen, gedanst en op muziek gezet. Je kunt uitgaan van de veronderstelling dat dit het gevolg is van een natuurlijke aanleg. Daarbij leert elk verhaal, elke schildering, elk lied ons patronen te herkennen. En wie in staat is om daaruit de juiste keuzes te maken, die is het sterkst, die heeft het meest kans op zelfbehoud. Leer mensen niet wat te denken; leer mensen hoe te denken. Het leven is niet alleen biologische bepaald, het is voor het merendeel een verstandelijk proces van analyse en interpretatie.” (Hans Schreurs, Narratieve storytelling in de hulpverlening)

Pin It on Pinterest

Share This