Selecteer een pagina

Wat is storytelling?

Wat is storytelling? Storytelling is de sociale en culturele activiteit van het delen van verhalen. Daarbij worden gebeurtenissen uitgedrukt of weergegeven in woorden, beelden en/of geluid. Verhalen, of narratieven worden in iedere cultuur gedeeld ter vermaak, voor educatie, als cultuurdrager en om morele normen en waarden over te brengen. Cruciale bouwstenen voor een verhaal en voor storytelling zijn onder andere een plot, personages en perspectief. De term storytelling wordt in enge zin gebruikt voor mondelinge overdracht van verhalen. In brede zin gaat het om de technieken die in communicatie en de media gebruikt worden om een verhaal op te bouwen en over te brengen.

“Zolang de mens bestaat zijn er al verhalen verteld, zijn er gebeurtenissen uitgebeeld, gezongen, gedanst en op muziek gezet. Je kunt uitgaan van de veronderstelling dat dit het gevolg is van een natuurlijke aanleg. Daarbij leert elk verhaal, elke schildering, elk lied ons patronen te herkennen. En wie in stat is om daaruit de juiste keuzes te maken, die is het sterkst, die heeft het meest kans op zelfbehoud. Leer mensen niet wat te denken; leer mensen hoe te denken. Het leven is niet alleen biologische bepaald, het is voor het merendeel een verstandelijk proces van analyse en interpretatie.” (Hans Schreurs, Narratieve storytelling in de hulpverlening)

Pin It on Pinterest

Share This