Selecteer een pagina

Wat is strategisch narratief?

Een ‘narratief’ is een overkoepelende verhaallijn die over een langere periode is opgebouwd of ontstaan uit heel veel kleinere momentverhalen en verteld door heel veel mensen. Anders dan een corporate story, is een (strategisch) narratief open en nodigt het mensen uit om zelf deel te nemen. Het is een breder concept, een samenhang van verhalen, waarvan de uitkomst afhankelijk is van de acties van de spelers. De uitkomst is vaak nog onzeker en ligt (ver) in de toekomst.

Een narratief gebruikt het heden als vertrekpunt om te verbeelden hoe de toekomst zou kunnen zijn. Zo’n narratief is vaak de culturele of sociale achtergrond waartegen iemand een verhaal vertelt. Een werkelijkheid die we collectief als waar beschouwen en die we bevestigen in onze verhalen. Door te luisteren naar de kleinere verhalen van mensen, kan je zo’n dominant narratief ontdekken. Maar door het bewust delen van verhalen die andere perspectieven laten zien, kunnen er ook nieuwe opties ontstaan die het dominante narratief veranderen.

De termen corporate story en strategisch narratief worden nogal eens door elkaar gebruikt. Zeker als het om publieke organisaties gaat, lopen de verhalen over identiteit (corporate story) en maatschappelijke opgave (strategisch narratief) vaak in elkaar over.

 

Pin It on Pinterest

Share This