Selecteer een pagina

Trots

Voorbeelden van het werk van InsideStory

Verhaal BZK - Aan de basis

VERHAAL MINISTERIE BZK – Aan de basis!

Opdrachtgever Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De opdracht: Het strategisch narratief van BZK helpen vinden, vormen en vertellen, een basis leggen voor de corporate en interne communicatiestrategie en helpen het team op te bouwen dat beide kan dragen en verder brengen. Die uitdaging ging Hélène aan in een interim functie als strategisch communicatieadviseur binnen de Directie Communicatie van het Ministerie. Wat begon als een specialistische vraag naar het verhaal van BZK, mondde uit in tijdelijke coördinatie van het team, een krachtig organisatie narratief, de nieuwe corporate strategie, de basis voor een (interne) content- en kanalenstrategie plus de middelen die daarbij horen. Een nieuw personeelsblad ‘De basis’ zag het licht en BZK was de eerste die de nieuwe Rijkshuisstijl op maar sneed voor haar organisatie, met het verhaal van BZK als inspiratie voor keuzes in vormgeving en beeld.

“De verantwoordelijkheid van BZK is het borgen van grondrechten van mensen. Vrijheid van meningsuiting, stemrecht, mee kunnen doen met de digitale wereld, wonen en zorgen dat iedereen in het Koninkrijk gebruik kan maken van die rechten. Dat is de kern van wat dit departement doet. Iedere BZK’er werkt aan deze democratische waarden. Zoals in ons verhaal te lezen is: wij werken aan de basis. Dus hoe kan dit blad beter heten?” (SG BZK Maarten Schurink in het voorwoord van het nieuwe personeelsblad)

AMBTENAAR VOOR DE KLAS

IN GESPREK OVER DEMOCRATIE EN MIGRATIE

Opdrachtgever Ministeries van Binnenlandse Zaken & Justitie en Veiligheid

In samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat

Sinds 2017 begeleiden we een groeiende sprekerspool van bevlogen ambtenaren als ambassadeur voor de Rijksoverheid. Meer dan 100 personen uit alle hoeken van het Rijk, van ministeries tot uitvoeringsorganisaties en penitentiaire inrichtingen verzorgen regelmatig in Den Haag gastlessen bij bij ProDemos. Ze gaan met groepen scholieren in gesprek over het werk van een Rijksambtenaar en hoe de democratie werkt. Want het is en blijft belangrijk om jongeren te laten ervaren hoe het werk van al die ambtenaren hun eigen levens raakt. Uiteraard staan de persoonlijke ervaringen en verhalen van de gastdocenten centraal in de gastlessen. Samen met ProDemos ontwikkelden we bovendien een speciale gastles over Migratie die door collega’s van Justitie & Veiligheid op scholen zelf wordt gegeven. ProDemos ontwikkelde het lesmateriaal en InsideStory trainde de gastdocenten om hun verhalen in de gastles te verwerken.

“Bij ProDemos ontvangen wij regelmatig ambtenaren die een verhaal vertellen over hun werk en de plaats daarvan binnen de democratie aan leerlingen die onze dagprogramma’s bezoeken. Deze ambtenaren worden sinds dit jaar door Hélène getraind. We zijn erg tevreden! De verhalen van de ambtenaren vinden meer aansluiting bij onze doelgroep dan voorheen.” (Niels, Educatie ProDemos)

InsideStory Rijksvastgoedbedrijf RVB strategieverhalenhuis

WORKSHOP Strategieverhaal RVB2.0

Opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf

Aan de slag met het strategieverhaal RVB2.0! We startten met het uitwisselen van persoonlijke verhalen van de top 30 managers van het Rijksvastgoedbedrijf over eigen talenten, valkuilen en drijfveren. Toen de deelnemers de smaak van het delen van ervaringen te pakken hadden, verzamelden ze in teams tientallen voorbeeldverhalen over doelen, urgentie, talenten en obstakels van de organisatie zelf.

Aan het eind van de workshop brachten ze al die ingrediënten bij elkaar in een eerste live versie van het strategieverhaal RVB2.0 . De deelnemers namen elkaar mee van hoofdstuk naar hoofdstuk in hun gezamenlijke verhaal en werden er zelf zo alvast een beetje onderdeel van. Een energieke middag, met waardevolle input voor het verandertraject richting RVB2.0.

BRAND STORIES INTRAPRENEURS HORTIHEROES

Opdrachtgever Hortiheroes

Samenwerking met TwoGather (Bureau voor neuromarketing)

In een snel veranderende wereld is het van belang dat je zelf niet stil blijft staan. Verandering, vernieuwing en innovatie vragen om anders denken, nieuwe ervaringen en nieuwe mensen om je heen. Dat is wat het HortiHeroes Intrapreneurship Programma biedt voor future leaders uit de Food & Flower industrie. Zij leren een groep van ambitieuze young professionals de skills, tools en mindset om hun bedrijf in één jaar tijd 10 stappen verder te helpen. InsideStory verzorgt al een paar jaar het onderdeel ‘storytelling & brand story’ voor HortiHeroes. In een korte, krachtige workshop gaan de intrapreneurs aan de slag met hun persoonlijke verhaal achter het idee dat ze in de markt willen zetten, het verhaal van hun klant en uiteindelijk hun complete brand story. Prachtig om met deze jonge, bevlogen, wereldverbeteraars te werken!

“Ik had nog beloofd de feedback te delen die de talenten op de training hebben gegeven. In het kort: ze zijn razend enthousiast. En de cijfers liegen er ook niet om: gemiddeld een 8,9 met 3 tienen! Dus je begrijpt dat ik jullie voor volgend jaar weer graag in het programma wil hebben!” (Raffi, HortiHeroes)

Het verhaal van Kilimanjaro

STRATEGIEVERHAAL IV-ontwikkeling

Opdrachtgever: CIBG

Nullen en enen; het CIBG legt daar data die van levensbelang kan zijn in vast. Van het Donorregister tot de BIG-registratie. Van toezicht op topsalarissen tot registratie van bepaalde medicijnen of implantaten. Dat soort informatie op orde hebben én houden, vraagt om een visie en een plan op de lange termijn. De strategie daar naartoe verwoorden en verbeelden op zo’n manier dat de nullen en enen menselijk en communicabel worden, was de uitdaging. De tekst is van InsideStory, het grafisch ontwerp van Optima Forma.

“De structuur van het message house dat hierachter zit maakt het heel makkelijk om de argumenten en voorbeelden bij verschillende gelegenheden toe te spitsen op een specifiek publiek.” (Marleen – CIBG)

Communicatie Jaardag 2022 - Strategisch narratief

INSPIRATIESESSIE STRATEGISCH NARRATIEF

Opdrachtgever Dienst Publiek en Communicatie

Hoe kan de Rijksoverheid een meer verbindende taal spreken? Die vraag liep als een rode draad door de Communicatiedag 2022 heen. We maken allemaal onderdeel uit van verhaallijnen, vertelde Hélène Oostdijk in haar sessie over verhalende taal. Zo’n dominant verhaal houdt de status quo in stand, omdat mensen in een organisatie het elkaar telkens opnieuw vertellen. Hoe verander je een verhaal dat niet meer voor je werkt, in een helpend narratief? De zoektocht naar een bestaand of een nieuw narratief vraagt geduld en begint in elke organisatie op een andere plek. Je moet dus altijd doorvragen naar het verlangen achter de vraag om een organisatieverhaal. Heeft een organisatie behoefte aan meer verbinding rond het waarom, het hoe of het wie van een organisatie? Met name een narratief dat je je rol in het verhaal laat voelen, is krachtig. In een klein uur nam Hélène zo’n 40 Rijkscollega’s mee in de wereld van organisatienarratieven.

Het verhaal van LNV

Het verhaal van het ministerie van LNV

Opdrachtgever: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‘Werken aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties.’ Zo klinkt de missie van LNV.

Hoe zorg je er vervolgens voor dat iedereen zich kan verbinden met de gezamenlijke ambitie van LNV? Want er is veel aan de hand in de wereld. We bereiken de grenzen van ons voedsel- en ecosysteem. Het ministerie moet samen met haar stakeholders onder grote druk keuzes maken en oplossingen vinden. Terwijl de opgaven waar het ministerie aan werkt qua belang en prioriteit soms haaks op elkaar lijken te staan.

Om LNV te helpen bij deze uitdaging in ‘maatschappelijk alignment’ ontwikkelden we in 2020 het kernverhaal van LNV in tekst én video. Aansluitend werken we met storytelling als interactievorm samen aan het versterken van de boodschappen in corporate en interne communicatie en aan het stimuleren van open dialoog en rijke gesprekken op alle momenten die het verschil kunnen maken van mens tot mens.

In deze prachtige opdracht werkt InsideStory vanaf de start al met groot plezier samen met Suzanne Verhees.

KENNISMIDDAG ‘WERKEN MET VERHALEN’

In corporate communicatie en verandering

Opdrachtgever Dienst Publiek en Communicatie

InsideStory verzorgde in opdracht van de Dienst Publiek en Communicatie (Ministerie van Algemene Zaken) een kennismiddag voor zo’n 100 communicatieprofessionals van de Rijksoverheid. Het thema: Werken met verhalen in corporate communicatie en verandering. Hélène deelde die middag haar visie en ervaringen met het vertalen van theorie naar praktijk. Waarom zijn verhalen zulke krachtige communicatie-instrumenten en hoe kan je ze voor jouw (publieke) doel aan het werk zetten? Wanneer is het werken met storytelling als instrument wel of niet zinvol in communicatievraagstukken? Waarom speelt luisteren net zo’n belangrijke rol als vertellen en hoe kunnen verhalen en narratieve technieken je helpen te leren van wat er leeft?

“Hélène gaf, naast het algemene verhaal over storytelling ook nog leuke tips en trucs en de mini workshops aan het eind waren leuk.”

“Mooie variatie met theorie, praktijkverhalen en cases.”

“Enthousiasmerende spreker, Hélène. Vond het vooral interessant dat ze storytelling als business storytelling aanvliegt; daarmee kun je in externe communicatie van alles. Juist vanuit een zakelijk perspectief iets van de menselijke kant met emotie en gevoel brengen (zonder de zakelijke ‘waarheid’ uit het oog te verliezen), kan een waardevolle dimensie zijn binnen strategie, aanpak en inzet van middelenmix.”

“Goed om live bijgepraat te worden over de ins en outs van storytelling. En goed om daar vervolgens samen mee aan de slag te gaan. Dank!”

(Deelnemers kennismiddag)

LEIDERSCHAPSVERHALEN

Opdrachtgever Ministeries EZ, I&M en BZ

Samenwerking: Studentgroep Instituut voor Interventiekunde

InsideStory traint al sinds begin 2016 groepen managers en leidinggevenden van de Rijksoverheid in het vinden, vormen en vertellen van hun leiderschapsverhalen. Want krachtige leiders hebben krachtige verhalen. Ministeries bieden zelf of samen deze training aan aan managers en directeuren die hun eigen leiderschapsvaardigheden willen versterken. Stuk voor stuk zijn de deelnemers op zoek naar manieren om hun publiek en hun teams te inspireren. Vaak gaat het om taaie beleidsonderwerpen of ingewikkelde (re)organisatieboodschappen die moeten blijven plakken. Naast rationele argumenten om te overtuigen, willen ze ook emotioneel kunnen raken en beïnvloeden. Zónder aan authenticiteit te verliezen. Waar ze mee naar huis gaan is een praktisch en krachtig leiderschapsinstrument. Achteraf ontvangen ze een serie van 15 e-mails waarmee ze verhalen op hun radar houden en in hun eigen levens- en werkervaring steeds meer bruikbare verhalen leren ontdekken waar ze stap voor stap hun eigen verhalenrugzak mee kunnen vullen.

“Bedankt! Was geraakt en geïnspireerd door de verhalen en ook veel nuttige tips gekregen.” (Niek, EZ/NIA)

“Veel dank voor de serie van 15 opvolgingsmails over storytelling. Ik heb het als waardevol ervaren om op deze wijze na de training nog een half jaar geprikkeld te worden dit onderwerp ‘in mijn systeem’ te houden.” (Bart, EZ/ACM)

“Ik raad elke leidinggevende aan om zich in deze vaardigheid te trainen.” (Marije, P-Direkt)

Verhaal RvdK

VERHAAL RvdK

Opdrachtgever Raad voor de Kinderbescherming

Samenwerking met Suzanne Verhees (Helder in woord)

De RvdK komt elke dag weer op voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Een verhaal dat de moeite waard is om te vertellen. InsideStory mocht aan de slag met het vinden, vormen en vertellen van dit verhaal en leverde niet alleen de tekst van dat verhaal, maar ook een inspirerende verhaalgids vol verhalen van collega’s en gesprekstarters om met elkaar ervaringen te delen.

“Voor mij is het verhaal een richtsnoer als ik de Raad vertegenwoordig in discussies of in een gesprek. Ik hoop dat het jullie helpt bij het doen van je werk én het vertellen erover.” (Herke Elbers, Algemeen Directeur in voorwoord verhaalgids)

CORPORATE STORY voor ministerie EZK

Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Hoe klinkt het verhaal van een ministerie dat voorheen vooral gefocust was op de economie van Nederland, maar sinds de start van het huidige kabinet de K van Klimaat erbij heeft gekregen? Het Ministerie staat voor een paar van de grootste transities van deze tijd die onze economie direct raken: Klimaatverandering, energietransitie en wereldwijde digitalisering. De verhaallijn die we samen met de organisatie hebben gevonden en gemaakt vertelt het verhaal waar we met elkaar – ambtenaren, bedrijven én individuele burgers – middenin zitten en waar iedereen (on)gewild een rol in heeft. Een verhaal dat geen antwoorden geeft, maar vooral de vraag centraal zet wat er nu nodig is om nu datgene te doen wat een gezonde economie van morgen nodig heeft. Een verhaal dat aanzet tot gesprek en tot actie. Een grote eer en inspiratie om aan te mogen werken!

“Het raakt me, ik had kippenvel toen ik ernaar keek. Gek eigenlijk, want het is geen verhaal met een hoofdpersoon zoals ik verwachtte te zien. Maar dit verhaal vertelt toch over mij, mijn werk, de dilemma’s die daar vaak in zitten en waarom het belangrijk is dat we blijven zoeken.”
(Karin, Beleidsmedewerker EZK)

CORPORATE STORY voor het CIBG

Opdrachtgever het CIBG

Het lijkt een saai onderwerp: Registers met data op het gebied van zorg en welzijn. Maar wat een kleurrijke en belangrijke wereld gaat er schuil achter de muren van het CIBG! Het Donorregister, het BIG-register waarin de bevoegdheden van zorgverleners geregistreerd moeten staan, het Bureau Medicinale Cannabis en nog meer dan 10 van dat soort schatkisten aan informatie die Nederland simpelweg nodig heeft.

Samen met het CIBG ontwikkelden we deze corporate story (en met Every Media die de tekst heeft verbeeld in video). Ook startten we een serie spin off-verhalen voor interne en externe communicatie die zich nog altijd uitbreidt. Een paar reacties van stakeholders van het CIBG op de corporate story:

“Jullie laten helder zien op welke manieren mensen vaker met het CIBG te maken hebben dan ze zouden denken. Ik verspreid hem graag ook via mijn eigen social media!”

“Gave film, mooi met ‘de nuance van de menselijke maat’ want zo ken ik jullie als organisatie ook. Ik heb de film doorgestuurd aan mijn collega’s die voor jullie het register en de scanstraten beheren.

“Leuk om te zien hoe de relatie wordt gelegd tussen de uitvoering van opdrachten en de betekenis daarvan voor de zorg in Nederland en voor individuele personen die gebruik maken van die zorg. Knap hoe jullie dit in minder dan drie minuten hebben weten te vangen. Complimenten!.

THE NEWSROOM

Opdrachtgever CIBG

In samenwerking met Ric Berretty Experience Concepts

In één super energieke dag maakte het management als redactieteam de uitzending van CIBG Tomorrow; Een sprankelende live uitzending waarin het verhaal van hun organisatie centraal stond. The Newsroom was onderdeel van het programma tijdens twee managementdagen. De rubrieken in de uitzending draaiden dus volledig om inhoudelijke verhalen over strategische doelen, trends, kwaliteiten en obstakels voor de organisatie. Hard werken én hard lachen, met een prachtig resultaat. The Newsroom was in dit geval een stap in het proces van het ontwikkelen van de corporate story. The Newsroom zetten we als concept ook los in voor jaarplan- of heisessies, als teambuilding, en in verandertrajecten.

“In een dag tijd hebben we – ook nog eens op een hele leuke manier – zo ongeveer de inhoud van ons jaarplan gemaakt!”
(Nico, CIBG)

Pin It on Pinterest

Share This