Selecteer een pagina

Wat is corporate story(telling)?

Een verhaal staat op zichzelf, vindt plaats in het verleden of het heden en heeft een gesloten einde. De luisteraar krijgt via verhalen als het ware inzichten en oplossingen aangeboden. Zelfs verhalen met een open einde stellen de luisteraar in staat om zelf invulling te geven aan het einde.

De corporate story van een organisatie heeft impact op de identiteit en de doelen van die organisatie in de nabije toekomst. Corporate story(telling) wordt dus vaak ingezet voor het verbeteren van het hier en nu en het halen van korte termijn doelstellingen. Organisatieverhalen helpen bijvoorbeeld om mens en organisatie niet alleen rationeel maar ook emotioneel te verbinden. Ze ondersteunen lopende veranderingen of geven inhoud aan projecten. Samengevat is corporate storytelling dus hoofdzakelijk gericht op het beschrijven en verbeteren van het heden.

De termen corporate story en strategisch narratief worden nogal eens door elkaar gebruikt. Zeker als het om publieke organisaties gaat, lopen de verhalen over identiteit (corporate story) en maatschappelijke opgave (strategisch narratief) vaak in elkaar over.

 

Pin It on Pinterest

Share This