Selecteer een pagina

Storytelling strategie voor een belangenorganisatie

Lege zaal

Hoe communiceer je begrijpelijk en concreet over een complex onderwerp? Hoe trek je met verhalen bezoekers naar een congres én hoe geef je tegelijkertijd een positieve boost aan het imago van de organisatie erachter? Dat was de veelkleurige vraag waarmee een belangenorganisatie uit de medische sector in Utrecht InsideStory begin 2016 benaderde. Het werken met verhalen kan een krachtig antwoord geven op die combinatie van doelen, dus we gingen aan de slag. 

Vele stemmen zetten één dilemma centraal

Samen met het team zochten we naar de rode draad door de verhalen die in en rond hun organisatie werden verteld. We luisterden naar de verhalen die een positief en dynamisch beeld bevestigden van het type organisatie dat ze wilden zijn en uitstralen. Maar we luisterden ook naar de tegenverhalen die een ontoegankelijk, bureaucratisch bedrijf zichtbaar maakten. We bepaalden samen wat voor rol ze eigenlijk wilden spelen richting hun stakeholders en kozen daar toon en stijl van de communicatie rond het congres bij. Door heel veel kleine en grote verhalen zichtbaar te maken in aanloop naar en tijdens het congres, bouwden we aan één verhaal dat uit vele stemmen bestond. Een verhaal dat nog niet af was, maar dat juist de dilemma’s waar de organisatie aan wilde werken centraal zette. Zo ontstond er ook ruimte om tijdens het congres open en eerlijk de dialoog aan te gaan over wat er anders of beter kon.

Kortom, een storytelling strategie waarmee ze verder konden.

We hadden graag meer details gegeven, maar onze opdrachtgever heeft gevraagd om anonimiteit en dat respecteren we uiteraard.

Wil jij ook zo’n krachtige rode draad door jouw verhalen? Neem contact met ons op!

Vaardigheden

Gepubliceerd op

23-03-2017

Pin It on Pinterest