Selecteer een pagina

Wat is public storytelling? Wat ons betreft is public storytelling precies hetzelfde als wat ook wel als ‘business storytelling’ wordt aangeduid. Binnen het publieke domein draait de inzet van storytelling daarbij steeds meer om het opbouwen en onderhouden van waardevolle relaties rond maatschappelijke thema’s en het meenemen van alle spelers in een samenhangende verhaallijn waarin iedereen zijn rol voelt.

De vraag is in beide gevallen welke rol verhalen en storytelling kunnen spelen in een organisatie om een bepaald effect te bereiken. Het gaat om een vorm van persuasieve, of narratieve communicatie, die zich specifiek richt op het emotioneel overtuigen of beïnvloeden van mensen. Het helpt om argumenten en rationele feiten in balans te brengen met emotie en beleving bij individuele mensen, in dienst van organisatiedoelen.

Pin It on Pinterest

Share This